Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

το ναυτάκι του Αιγαίου
Το ναυτάκι 
Το ναυτάκι του Αιγαίου είμαι εγώ
μες στις θάλασσες πάντα γυρνώ,
τρικυμίες και φουρτούνες αψηφώ
μες στο κύμα πάντα ζω!!!
Το ναυτάκι ξέρει να τραβάει κουπιά
τράλαλαλαλαλαλα
τρικυμίες και φουρτούνες αψηφώ
μες στο κύμα πάντα ζω!!!
Το ναυτάκι ξέρει να τραβάει σκοινιά
τράλαλαλαλαλαλα
τρικυμίες και φουρτούνες αψηφώ
μες στο κυμα πάντα ζω!!!
Το ναυτάκι ξέρει να φοράει γυαλιά
τράλαλαλαλαλαλα
τρικυμίες και φουρτούνες αψηφώ
μες στο κυμα πάντα ζω!!!
Το ναυτάκι ξέρει και να κολυμπά
τράλαλαλαλαλαλα
τρικυμίες και φουρτούνες αψηφώ
μες στο κύμα πάντα ζω!!!
Το ναυτάκι ξέρει και να χαιρετά
τράλαλαλαλαλαλα
τρικυμίες και φουρτούνες αψηφώ
μες στο κύμα πάντα ζω!!!